Aktar Shop established since 1995 as herbalist at Antalya / Turkey. Our objective to increase the quality of  life with heathy lifestyle supported by natural herbs, oils, seeds, & spices. Indeed, herbs known very well in the history with medicine. Even until now herbs & extracts playing quite big role on producing drugs all over the world. Hence, Aktar Shop has more than 20 years of experience as herbalist & transferring the benefits of natural herbs into useful products to be consumed by everybody.
1995 senesinden bu yana yapmakta olduğumuz Aktarlık(1)  faaliyetine Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 1 Ekim 1985 tarih ve 5777 sayılı daimi genelgesi doğrultusunda almış olduğumuz BİTKİSEL DROG’LARA(2) MAHSUS SATIŞ İZİN BELGESİ ile devam etmekteyiz.

Biz doktor değiliz, bu mesleği “ATTARLIK” severek yapanlardan sadece biriyiz. Şifalı Bitkiler, Tıbbî ve Aromatik Yağlar ve Baharat Satıyoruz. Bizim amacımız şifalı bitkilerden doğru faydalanılmasına yardımcı olmak. Eğer bitkiler faydalı olmuyorsa en azından zarar vermemek.

Tıp pozitif bir bilimdir ve alternatifi olamaz. Bitkisel ( fitoterapi = bitkilerle tedavi ) ya da bitkisel olmayan tamamlayıcı droglar tıbbın alternatifi değil, birer tamamlayıcısıdır.

Tamamlayıcı tıp alanında bilimsel kurulların referansları mevcuttur ve gelişmiş ülkelerin üniversitelerinin ilgili bölümlerinde bu referanslara uyulmaktadır. İnternetteki ilgili sitelerde, bu konuda yayınlanan kitaplarda sunulan bilgilerin doğru olup olmadığına karar verebilmek için bilimsel referanslara başvurmak gerekir.

Almanya’da Sağlık Bakanlığının bitkisel preparatların hazırlanması ve ruhsatlandırılmasından sorumlu komisyonu olan E Komisyonu (Kommission E) (1), Avrupa genelinde Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperasyonu (The European Scientific Cooperative on Phytotherapy=ESCOP) (2), ABD’de Amerikan Sağlık Enstitüsüne (National Institutes of  Health= NIH) bağlı NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicine) (3) ile Doğal Standart Araştırma Birliği   (Natural Standard Research Collaboration) (4) ve bütün dünyada Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation= WHO) (5), etkinliği ve zararsızlığı bilimsel olarak araştırılmış olan tamamlayıcı droglar için monografiler çıkarmışlardır. Örneğin Almanya’da bilimsel kriterlere uygun bulunan standardize hazır tamamlayıcı ilaçlar ilaç rehberlerine alınarak hekimlerce reçete edilebilmektedir.

Bu site, ülkemizde tamamlayıcı tedavinin güncel bilimsel verilere göre uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

HEKİME DANIŞMADAN KENDİ KENDİNE TEDAVİ TEHLİKELİ OLABİLİR. Buradaki tavsiyelerin sağlığınıza zarar vermemesi için tıbbi muayeneden geçmiş olmanız ve kesin tanının konulmuş olması şarttır. Tanı koymak, tıp doktorunun işidir. Tamamlayıcı ilaç kullandığınızı doktorunuza mutlaka söylemelisiniz. Çünkü en basit bir tamamlayıcı ilacın bile kullanılmaması gereken durumlar, yan etkileri, kullanılan başka ilaçlarla etkileşimleri olabilir. üstelik sentetik ilaçlarla tedavinin şart olduğu, tamamlayıcı tedavinin yetersiz kaldığı hastalıklarda tamamlayıcı ilaçlarla oyalanırsanız hastalığın tedavisinde kıymetli olan bir zamanı kaybetmiş olursunuz.

BİTKİLERİN ŞİFASINA İNANIN, Amacımız insanların doğaya daha yakın ve doğanın nimetlerinden faydalanabilmeleri için yardımcı olmak… Bu sitenin en önemli özelliği şifalı bitkiler konusundaki birikimleri insanlarla paylaşmak, yardımcı olmak.

Aslında kimse yeni bir şey bulmuş değil. Bitkisel tedavi zaten asırlarca Nusret Efendi “Ma Habar Risalesi”, İbn-i Sina “et-Tezkere”, İbn-i Kayyum “Edviyye”, Zürkani “Şerhul Muvatta”, gibi eserlerde bu tedavi metotlarını uygulamış ve başarı elde etmişler.. Bunlar sadece birkaçı daha yüzlerce isim sayabiliriz. Bu durumda birileri çıkıp ben şu bitkisel tedaviyi icat ettim derse ona da saygı duyarız.. Her “ATTAR” zaten bilgi birikimini geçmişte yaşamış bitki ve tıp bilimcilerinden alır. Sonra bunları bu günün şartlarında sentezler ve uygular..

Tıp asırlardır gelişen teknoloji ve bilimle kendisini sürekli geliştiren bir bilim dalı. Şu anda teşhis edilemeyen, bilinmeyen hastalık neredeyse yok. Sıkıntı onları tedavi edecek Tedavi Maddelerinde. İşte asırlar Öncesinden atalarımız tarafından kullanılan ve şu anda gelişmiş Avrupa ülkelerinin tamamında, risksiz ve doğal olduğu için kabul gören bitkisel droglar vardır. Günümüzde ilaçların yarattığı reaksiyonlar belli bir ölçüde bitkileri tekrar gündeme getirmiştir. Bitkiler içeriklerinde hastalığı tedavi etmeye yönelik etkili maddelerden başka toksik bileşiklerde barındırırlar. Bitkisel terkipler hazırlarken bitki içeriğindeki maddeleri çok iyi tanımak gerekir, kullanılacak ölçüler, hangi bitkinin bir diğeriyle iyi etkileşim veya ters etki yapabileceği çok önemlidir. Bu nedenlerden dolayı evde kendi başınıza veya bilinçsiz kişilerce kulaktan dolma bilgilerle hazırlanan terkipler zararlı olabilir. Bitki kullanmadan önce hastalığınıza teşhis konulmalı, ve kullanırken mutlaka uzman doktorunuzdan bilgi alınız ve danışınız. Bitkilerin oluşturabileceği alerjik durumlar için en güzel tedbiri doktorunuz alabilir unutmayın.

Bu sitede bahsedilen ürünler satılması kanunlarca izin verilen ve “Tarım Ürünleri Satıcılığı Belgesi” olan kişi ve kurumların satabildiği Şifalı Bitkiler altında kategorilendirilen baharat ve bitkilerdir. Bu hazırlanan bitkisel terkipler için faydalanalan bazı eserler şunlardır: Nusret Efendinin Miladi 1794 de kaleme aldığı “Ma Habar Risalesi”, İbn-i Sina nın “et-Tezkere”, İbn-i Kayyum “Edviyye”, Zürkani “Şerhul Muvatta”, Osman Hayri Efendi “Kenzül Sihhat-i El-Ebdaniye, Hüseyin Eşref el Rzavi “Nusret Efendi Risalesinden Derleme”, Arif Pamuk “Şifalı Bitkiler ansiklopedisi, Y Stoyanov ” Şifalı Bitkiler”, Orman Bakanlığı Orman Dregisi ” Sayı:8-10 Yıl 1992″, Nuri Ergene “Ev ilaçları” Tahsin Palaz “Anahtar Bitkiler” Dr. Stefhen Dovis Dr Allen Stewart “Sağlılklı Yaşam”, Susanne Köhler’ in ” Tanrının Eczanesi” gibi eserlerden faydalanılarak oralarda tavsiye edilen bitkiler birbirleriyle karşılaştırılarak hazırlanmıştır.

(1) AKTAR tabiri Akkar’ dan gelir, Tıpkı attar veznindedir. AKKAR, devaların aslı ve kökeni anlamındadır. Bunun cem-i(çoğulu) ise Akakir’ dir. Akakir’ in aslı ise Arapçaya Yunanca veya Süryanice gibi başka bir dilden girdiği söylenmektedir ve bugünkü anlamı (DROG)2 mukabilidir. Bazı kaynaklara göre AKTAR, Attar kelimesinin galat hali olup Arapça “güzel kokular satan” anlamındadır.

(2)Drog: İlaçların hazırlanmasında kullanılan, hayvansal yada bitkisel kökenli, yani sentezi bitki ve hayvan hücresi tarafından yapılan ilk maddelere, hammaddelere, ilaç ve  ilaç hammaddelerine verilen addır.